Model aktivního uživatele

 

Model aktivního uživatele:

Aktivní uživatel marihuanu vždy kouří a jen zřídka se mu naskytne možnost alternativy. Kouření marihuany považuje za své hoby, kterému se věnuje i několikrát týdně. Kouří jen ve společnosti nejméně jedné další osoby, nikdy ne sám. Netrápí se zdravotními riziky kouření a nepozoruje na sobě žádné prvky návyku. Není výjimkou, když upřednostní marihuanu před naplánovaným úklidem.

 

Hypotézy a typy uživatelů

Hypotézy

Marihuana:

-                 způsobuje závislost

-                 je startovní, neboli přestupná droga

-                 její kouř silně poškozuje plíce/porovnání s kouřením cigaret

-                 narušuje správné fungování mozku a poškozuje mozkové buňky

-                 pokud bude legální, stane se dostupnější nezletilým uživatelům

-                 může vyvolat schizofrenii

-                 demotivuje člověka aktivně žít – apatické chování vůči sobě samému i okolním lidem

-                 způsobuje problémy s erekcí

-                 negativně působí na imunitní systém a celkové zdraví člověka

 

Aby bylo možné určit, kdy jsou hypotézy platné a kdy nikoli, rozdělíme uživatele marihuany do čtyř kategorií podle jejich zvyků a okolností, při kterých drogu užijí.

Kategorie uživatelů

 

-                 Chronický uživatel

-                 Aktivní uživatel

-                 Pasivní uživatel

-                 Pacient

 

 

 

 

Akutní vliv na fyzický stav

Akutní vliv na fyzický stav intoxikované osoby

 

–        U drtivé většiny uživatelů se fyzické účinky neliší

 

–        Zrychlený puls

–        Palčivá bolest na hrudi dráždící ke kašli

–        Únava (většinou až po odeznění účinků)

–        Studené prsty a končetiny (marihuana lehce snižuje tělesnou teplotu)

–        Zarudnutí očního bělma (marihuana rozšiřuje v oku cévy)

–        Sucho v ústech a pokrytí jazyka bílým hlenem

–        Snížení očního tlaku (4-5hodin)

–        Může se dostavit závrať

 

Akutní vliv na psychiku

Akutní vliv na psychický stav intoxikované osoby

 

 

-          Zpomalené vnímání času

-          Silná chuť k jídlu

-          Zpomalení reflexních pohybů

 

Stimulující účinek

 

-          Pocit zvýšení energie (opadnutí únavy)

-          Euforie způsobující dobrou náladu nebo vnitřní pocit absolutního štěstí.

-          Potřeba komunikace s ostatními lidmi

-          Barvy jsou vnímány jako podstatně výraznější. (tahle zelená je fakt zelená)

-          Zlepšení sluchu a celkového vnímání okolí

 

 

Sedativní účinek

 

-          Tělo se zdá být těžké, únava

-          Silná euforie, která se projevuje téměř nekontrolovatelným smíchem jako reakce na jakýkoli podnět.

-          Snížená schopnost komunikovat a vnímat okolí

-          Snížená schopnost soustředit se text, rozhovor nebo pochopit děj filmu

-          Zmatenost projevující např. při mluvení když v polovině věty najednou člověk zapomene, o čem mluví a větu už nedokončí.

-          Ponoření se do vlastních toků myšlenek a pocitů