Zásady správného kouření marihuany

Všeobecně

 

 • Dodržuj pitný režim (marihuana v jakékoli podobě dehydruje organismus).
 • Pokud máš jakýkoli zdravotní problém se srdcem, marihuanu neužívej bez konzultace s lékařem!
 • Pokud máš jakékoli zdravotní problémy s plícemi, kouření pro tebe není vhodný způsob jak marihuanu užívat.
 • Účinky rychleji odezní když se dobře najíš. Nejlépe takto fungují kyselí potraviny – citrón nebo pomeranč.
 • Je pravděpodobné že droga způsobí prohloubení psychického stavu (nálady) který máš před kouřením ale nemusí to tak být.

 

Zásady při kouření

 

 • Pokud kouříš marihuanu poprvé měl  bys být opatrný! Kouřit slabě,pomalu a pozorně sledovat zdali se objeví účinky.
 • Vdechnutý kouř NIKDY v plicích nezadržuj a ihned ho vydechni ven. (Drtivá většina THC se do krevního oběhu dostane během prvních dvou vteřin po vdechnutí kouře, pokud kouř v plicích zůstane delší dobu rapidně stoupá množství  jedovatých látek které se usazují v plicích).
 • Nikdy nekuř marihuanu na které je plíseň.

 

 

Kouření pro a proti

Nevýhody kouření

 

 • Vdechování karcinogenních látek které vzniknou při hoření
 • Konopný kouř dráždí v plicích bronchynoidní receptory což může vyvolat bronchitidu
 • Psychotropní účinky nejsou kvalitní jako u jiných způsobů  užití
 • Při inhalaci dochází ke spáleni cca 70% účinné látky

 

Výhody kouření

 

 • Psychotropní účinky nastupují téměř okamžitě
 • Kouření je nejjednodušší a zároveň nejlevnější možnost užívání
 •  Ideální pro první zkušenost s užíváním marihuany jelikož účinek není tolik intenzivní

 

Užívání marihuany v jídle a pití

-          Intenzita účinků je mnohem větší než při kouření.

-          Pokud nemáš žádnou zkušenost s marihuanou, je možné že by jsi po konzumaci konopného mléka nebo čokolády mohl prožít velice nepříjemné stavy.(např. pocit umírání apod)

-          Pokud sníš nebo vypiješ extrémně velké množství konopného jídla, je možné že na nějakou dobu ztratíš vědomí.

-          Účinky drogy se objeví 30 – 60 minut po požití a odezní za 6 – 12 hodin v závislosti na kvalitě použité marihuany.

-          Stejně jako u kouření platí že účinky částečně ustoupí když se najíš.

Shrnutí

 • Kouření marihuany je po všech stránkách ten nejhorší způsob, jak drogu užít.

-          Ačkoli není zcela jasné, jak moc kouření marihuany poškozuje plíce, je jisté, že látky vznikající při spalování jsou karcinogenní (ať už kouříte cokoli) a na lidské tělo působí negativně.

-          Při hoření se vlivem vysoké teploty přibližně 80% THC které marihuana obsahuje, změní na CBD – látka rušící účinky THC. Typický účinek CBD je únava.

-          Účinky brzo opadnou a zbytek dne se člověk cítí vyčerpaně.

 •  Jediná výhoda, kterou kouření nabízí, oproti ostatním metodám je účinek nastupující okamžitě po vykouření. Proto je tato metoda vhodná pouze pro nemocné lidi, kteří ocení okamžitý nástup účinků například v podobě uvolnění svalstva, což dokáže zmírnit jejich záchvat.

Vodní bong – kýbl

Tato metoda hulení nenabízí žádný požitek z chuti nebo aroma vdechovaného kouře. Absence těchto prožitků je však kompenzována potenciálem vodního kýbl-bongu jako to zaručeně nejsilnější zhulovadlo. . Objem vdechnutého kouře pomocí kýbl-bongu je až pětinásobně větší než u ostatních běžných metod kouření, S trochou odvahy jedním dechem vdechneš celého jointa. Kouř je chlazen vodou v kýblu což usnadňuje inhalace.

Jak na to:

 

 1. Napusť plný kýbl vodou.
 2. Odřež dno plastové lahve a udělej díru do vršku.
 3. Vrškem prostrč médium (joint, skleněnka atd.)
 4. Utěsni plastelínou mezeru mezi médiem a vrškem
 5. Vršek lahve neutahuj silně. Ponoř lahev celou pod vodu.
 6. Zapaluj marihuanu a pomalu vytahuj lahev nahoru.
 7. vzniklý podtlak v lahvi nasaje skrze médium kouř
 8. Lahev se nesmí vynořit jinak všechen kouř unikne a podtlak zmizí
 9. Až bude lahev 3 cm pod vodou, už ji nezvedej a odšroubuj víčko
 10. přilož ústa k hrdlu lahve.
 11. Vdechni všechen kouř a zároveň zatlač lahev zpátky pod vodu.

 

Šlukovka

Šlukovka

Šlukovka je železná fajfka, která nefiltruje ani nechladí inhalovaný kouř.  Podobně jako ve skleněnce se na vnitřních stranách usazuje dehet obsahující THC. Ten se dá znovu použít ke kouření jedině tak, že ho vhodným nástrojem (např. nožem) vyškrabeme ven. Z dehtu se vymodeluje kulička, která se pak kouří. Ceny se pohybují od 70-200 Kč.

Skládá se ze 4 rozebíratelných díly

 

Trup – Je 3-4 cm dlouhá a 0,75 cm široká dutá trubice se dvěma závity.

Náustek  - Je hlavice se závitem, která se šroubuje k trupu

Spojovací část – je hlavice spojující kotel s trupem tak, že svírají úhel 90°

Kotel – je hlavice, která se naplňuje kuřivem.

+ Spolu s koupenou šlukovkou dostaneš i několik sítek. Ty se umisťují do kotle, aby zabránil proletění popelu do úst. Šetři si je, nedají se koupit zvlášť.

Údržba

Dehet, který se ve šlukovce usazuje, narušuje chuť kouřené trávy a postupně ucpává všechny části šlukovky. Proto je nezbytné ji občas vyčistit.

Rozšroubovanou šlukovku dej ho hrnce. Nejlepší bude ten, ve kterém už nebudeš chtít nic vařit, ale lze použít jakoukoli nádobu, která vydrží 100°C. Nalij do hrnce tolik vody, aby byly všechny díly pod vodou a dej vodu vařit na sporák. Otevři všechny okna (!dost to smrdí!). Nechej vodu vařit přibližně 2 minuty, pak ji vylil a proces zopakuj. Pokud je to třeba, pomocí hadru chytni a vyčisti tyčinkami do uší všechny díly. Čím větší teplotu bude dehet mít, tím lépe půjde odstranit.

 

 

Co by jsi měl vědět před první zkušeností s marihuanou

První zkušenost s marihuanou

–        Pokud jsi se rozhodl poprvé vyzkoušet marihuanu, vyhni se její konzumaci v jídle. Jelikož nevíš, co můžeš od této drogy čekat, je nejlepší ji kouřit, protože účinky při kouření nejsou intenzivní jako v jídle.

–        Po užití marihuany ještě nikdy nikdo nezemřel, nemáš se čeho bát.

–        Je nesmysl  aby jsi se stal na marihuaně závislý když ji jednou či několikrát vyzkoušíš.

–        Nekombinuj marihuanu s alkoholem.

–        V případě že se necítíš po vykouření marihuany dobře, máš závrať nebo nutkání zvracet, zachovej klid! Je to jenom droga, její účinky brzo přejdou. Pohodlně si sedni a pij hodně vody, pokud můžeš, najez se. Komunikuj s přítomnými osobami a čekej, než se ti udělá lépe.

–        Nezapomeň pít dostatek  vody

–         Účinky ustoupí, když se najíš.

–        Nezadržuj vdechnutý kouř v plicích a kuř pomalu a opatrně.

–        Než začneš kouřit další, počkej 5 minut. Pokud se žádné účinky nedostaví, pokračuj v kouření. Pokud ano, v kouření raději nepokračuj.

 

Dobré místo a společnost

 

–        Ideální místo je tvůj dům. V domě by neměla být zima. Nezapomeň, abys měl v ledničce dost jídla a pití.

–        Je vhodné, aby s tebou byl někdo, kdo už s marihuanou zkušenosti má, nebo alespoň někdo, kdo tě nenechá samotného, když ti nebude dobře.

 

Jak může droga působit

 

–        Je pravděpodobné, že droga prohloubí tvou aktuální náladu. To znamená, že pokud ji budeš kouřit smutný, budeš pak ještě smutnější. Ale nemusí to tak být.

–        První co pocítíš bude velmi silné sucho v ústech, pokud nebudeš mít stále dost vody, ústa se ti mohou slepit tak moc, že nebudeš moci mluvit.

–        Budeš mít neustále chuť k jídlu. Jídlo ti bude chutnat mnohem víc než obvykle.

–        Barvy budeš vnímat výraznější.

–        Nebudeš se dobře orientovat v čase. Může se ti zdát že se čas téměř zastavil.

–        Všechny zvuky můžeš slyšet vzdálené.

–        Možná uslyšíš hudbu, kterou nikdo jiný neslyší.

–        Pokud tvoje marihuana obsahuje převážně CBD (látka příbuzná THC) bude mít na tebe utlumující účinky. Tzn. opožděné reakce, únava, neustálé zamyšlení , nekomunikativní nálada.

–        Akutní stav způsobený marihuanou odezní během 4 hodin. Pak se můžeš cítit unavený a hladový.

–        V ideálním případě se budeš cítit dobře. Zdánlivě obyčejné věci ti budou připadat srandovní. Budeš cítit empatii k lidem a přírodě.

 

Jak droga nemůže působit

 

–        Marihuana nezpůsobuje halucinace – neuvidíš něco, co není.

–        Nenaruší dlouhodobě tvůj mentální stav – na rozdíl od LSD nebo lysohlávek což jsou drogy, u kterých toto riziko existuje.

 

 

 

 

 

Skleněnka

Skleněná trubička zakončena rozšířeným prostorem (tzv. kotel) pro umístění marihuany. Je velice křehká a lehce se rozbije. Skleněnka nijak nefiltruje kouř, který přesní prochází, proto kouření přes skleněnku silně dráždí plíce a vyvolává prudký kašel spolu s palčivou bolestí na hrudi. Prodávají se ve většině trafik za cenu 7-15 Kč.

Na vnitřní straně skleněnky vzniká během kouření vrstva dehtu. Ten stále ještě obsahuje nemalé množství THC. Zahříváním skleněnky se z dehtu začne uvolňovat kouř. Ten v Česku kuřáci marihuany obvykle kouří, když nemají k dispozici žádnou marihuanu, kterou by mohli vykouřit. Tato činnost se slangově nazývá „Shitování“.